eg.
Дисциплины:
-Анатомія, фізіологія
-Аудит
-Адвокатура, юриспруденція
-Банківські операції
-Банкрутство, антикризове управління
-Безпека життєдіяльності, охорона праці
-Бюджетна система
-Готельний і ресторанний бізнес
-Гроші та кредит
-Державне регулювання
-Ділова українська мова
-Діловодство, документознавство, риторика
-Екологія
-Економіка підприємства, логістика, контролінг
-Економіка праці, статистика
-Економіка, економічний аналіз
-Економічна теорія
-Етикет, етика, естетика
-Зовнішньо- економічна діяльність
-Iнвестування
-Iнформаційні системи і технології
-Iнше
-Iсторія економічних вчень
-Iсторія України
-Культурологія, релігія
-Макроекономіка
-Маркетинг, реклама, мерчандайзинг
-Менеджмент, управління персоналом, конфліктологія
-Міжнародна економіка
-Міжнародні відносини
-Мікроекономіка
-Облік, звітність, податки
-Політекономія
-Політологія
-Право
-Психологія, педагогіка
-Розміщення продуктивних сил
-Соціологія
-Стандартизація, сертифікація, якість
-Статистика
-Страхування
-Теорія ймовірності
-Технологія обладнання
-Товарознавство, комерція
-Туризм, рекреація
-Фізична культура, спорт, валеологія, реабілітація
-Філософія
-Фінанси
-Фінанси підприємств
-Ціноутворення
Привет
Пользователь:

Пароль:


Запомнить

[ ]
Навигация
Хмельницкий национальный университет контрольные
Iнформацiйнi системи i технологiї у фiнансах в. 07

Зміст

7.1. Національна система масових платежів: призначення, побудова, суть розрахунків, проблеми впровадження...................................................................3
7.2. Дослідити за якими моделями взаємодії СЕП НБУ працюють банківські установи вашого регіону.......................................................................................16
Список використаної літератури..........................................................................24
Скачать контрольную...


Iпотечне кредитування в. 07

Зміст


7. Історичний розвиток іпотечних відносин у Центрально-Східній Європі.......3
24. Основні фактори надійності іпотечних банків..............................................10
Задача 7...................................................................................................................12
Визначити початкову суму боргу, при умові, що термін договору дорівнює 365 днів, і в кінці терміну угоди боржник сплатив 310 тис. грн, іпотечний кредит виданий під 16% річних.
Список використаної літератури..........................................................................13
Скачать контрольную...


Антикризове управління в. 7

Зміст


7. Розробка шляхів оздоровлення фінансового стану підприємств………..…..3
Задача 12 …………..………………………………………………………..……..9
Об'єм реалізованої продукції в відпускних цінах (без ПДВ) – 7280 тис. грн. виробнича собівартість – 6840 тис. грн.; адміністративні витрати – 221 тис. грн., витрати на збут та інші витрати – 143 тис. грн.
Дані про залишки відвантаженої, готової продукції, незавершеного виробництва на початок та кінець розрахункового періоду визначаються по балансу підприємства (форма 1): СВІДВ.Ппоч = 511,976 тис. грн., СВІДВ.Пкін = 3121,539 тис. грн.; СГПпоч = 313,253 тис. грн., СГПкін = 717,504 тис. грн.; СНЗВпоч = 57,540 тис. грн., СНЗВкін = 298,154 тис. грн.
Задача 6……………………………………………………………………...……11
Розподілити майно збанкрутілого приватного підприємства «Новатор» між кредиторами, дотримуючись установленої чинним законодавством черговості здійснення цієї операції. Чи вистачить оціненого експертами майна підприємства для задоволення всіх вимог кредиторів? Якою має бути ухвала арбітражного суду в разі повного чи неповного задоволення вимог кредиторів.
Основні показники господарської діяльності ПП «Новатор» наведено у його балансі за звітний рік (табл. 4).
Аналіз фінансового стану підприємства за варіантом № 3…………………...14
Використовуючи дані необхідно виконати наступне:
1. Оцінити структури балансу підприємства і прийняти рішення щодо платоспроможності підприємства на основі системи критеріїв оцінки неспроможності підприємства (розрахунку коефіцієнтів ліквідності, забезпеченості власними коштами, втрати (відновлення) платоспроможності підприємством).
2. Проаналізувати фінансовий стан підприємства, його фінансову стійкість і зробити загальні висновки про причини його покращання або погіршення.
Список використаних джерел…………………………………………………...17
Скачать контрольную...


Аудит ІІ в. 72

Зміст


1. Теоретичне питання № 73 «Аудит витрат іншої звичайної діяльності».......................................................................................................
3
1.1 Мета, предмет і об'єкти аудиту витрат.................................................. 3
1.2 Нормативно-правове забезпечення аудиту витрат................................. 5
1.3 Джерела аудиторських доказів перевірки витрат.................................. 6
1.4 Методика аудиту витрат........................................................................... 11
2. Ситуаційне завдання № 73........................................................................
Розробити тест для оцінки достовірності операцій з обліку поточних зобов’язань підприємства ПрАТ «Вікторія», якщо відомо, що підприємство має кредиторську заборгованість за товари, роботи, послуги, має поточні зобов’язання за розрахунками з бюджетом та з оплати праці. 15
3. Об’єкт аудиту «Паливо»............................................................................ 18
Список використаних джерел....................................................................... 21
Скачать контрольную...


Біржова діяльність в. 07

Зміст


7. Характеристика біржових товарів......................................................................3
37. Передумови виникнення аграрної біржі..........................................................8
Задача 7...................................................................................................................15
Розрахуйте стан рахунків клієнтів за 1 контрактом на золото (одиниця контракту – 100 тройських унцій). Початкова маржа складає 15% вартості контракту, варіаційна маржа – 75% від початкової маржі.
Список використаних джерел...............................................................................17
Скачать контрольную...


Господарське законодавство в. 37

Зміст


1. Правове регулювання спільної господарської діяльності…………………....3
2. Основні принципи побудови системи управління підприємством………....10
3. Монопольне становище та зловживання ним на ринку……………………..12
4. 3aдaчa…………………………………………………………………………..17
П'ять кoмyнaлъниx пiдпpиємcтв з пpибиpaння cмiття виpiшили дoбpoвiльнo oб'єднaтиcя y acoцiaцiю нa ocнoвi пoєднaння cвoїx виpoбничиx i кoмepцiйниx iнтepeciв. Aлe нeвдoвзi мicцeвa дepжaвнa aдмiнicтpaцiя пpийнялa piшeння пpo його лiквiдaцiю. Oб'єднaння звepнyлocя дo господарського cyдy iз позoвoм пpo визнaння piшeння нeдiйним. Biдпoвiдaч пpoти пoзoвy зaперечyвaв, пocилaючиcь, зoкpeмa, нa те, щo ocкiльки oб'єднaння вжe ліквідовaнo, cпip непiдвiдoмчий господарському cyдy.
Питання
1. Xтo мoже пpийняти piшення пpo лiквiдaцiю oб'єднaння підпpиємcтв?
2. З якoгo мoментy oб'єднaння пiдпpиємcтв втpaчaє cтaтyc юpидичнoї ocoби?
3. Якe piшeння мaє пpийняти cyд?
Список використаних джерел…………………………………..……………….19
Скачать контрольную...


Грошi та кредит в. 2

Зміст


2. Історичні аспекти зміни форми грошей та їх характеристика…………….….3
32. Загальні методологічні основи кількісної теорії грошей……………..……..9
Задача 29………………………………………………………………………….11
Банк нараховує на позику, сумою 4 млн грн, відсотки у розмірі 28% річних. За другий рік банк встановлює до базової ставки додаткову маржу у 3%, а за кожен наступний – 4%. Термін дії угоди 3 роки. Розрахуйте загальну суму відсотків, що сплатить позичальник банку.
Задача 59……………...…………………………………………………………..13
Визначити величину грошового мультиплікатора та величину пропозиції на грошовому ринку, використовуючи наступні дані на початок 2004 року:
- готівка та депозити до запитання – 14 094 млн. грн.,
- готівка та банківські резерви (грошова база) – 11 988 млн. грн.
Список використаної літератури…………………………………..……………15
Скачать контрольную...


Грошi та кредит в. 21 задачі

Задача 10

У комерційному банку розміщено нових депозитів на суму 44 000 грн. Розрахуйте розмір нових кредитних ресурсів для перших 6-ти банків, що користуються коштами цих депозитів, та максимально можливе збільшення грошової маси в обороті, якщо норма обов’язкового резервування становить 10%.
Задача 40

Визначити середньорічну швидкість обігу грошей якщо відомо:
- річний обсяг ВВП 1020 млрд. грн.;
- агрегат М0 складає 130 млрд. грн.;
- депозити до запитання 190 млрд. грн.;
- строкові вклади 150 млрд., грн.;
- кошти за трастовими операціями 50 млрд. грн.;
- кошти на спеціальних карткових рахунках 115 млрд. грн.
Скачать контрольную...


Договірне право в. 14

ЗМІСТ


Теоретичні питання
1. Особливості майнового страхування……………...…………………………..3
2. Виконання кредитного договору та відповідальність за невиконання чи неналежне виконання договору……………………………………..……………6
Задача……………………………………………………………………………..15
Підприємець К. за договором оренди з магазином «Спорттовари» використовував вільне складське приміщення для зберігання будівельних матеріалів.
Оскільки з вини партнерів К. поставка будівельних матеріалів за останні три місяці не проводилася, складське приміщення не використовувалося, К. за цей період сплачував щомісячно лише 1/3 обумовленої орендної плати.
Магазин звернувся в арбітражний суд з вимогою розірвати договір і відшкодувати понесені збитки в тому числі - упущену вигоду.
Дайте правовий аналіз ситуації. Підготуйте проект рішення арбітражного суду по суті спору.
Список використаних джерел………………………………………..………….17
Скачать контрольную...


Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини в. 20

Зміст


І. Теоретична частина
1. Особливості й етапи формування ринку праці в Україні 3
2. Напрями та зміст аудиту персоналу. Значення аудиту персоналу в удосконаленні системи соціально-трудових відносин на мікрорівні
11
ІІ. Практична частина
Задача 20.1
Річне завдання та трудомісткість складання виробів:

Вироби Кількість виробів, шт. Трудомісткість складання одного виробу, люд.-год.
А 500 95
Б 190 720
В 1200 65

Номінальний фонд часу роботи одного робітника у рік – 270 днів, ефективний – 240 днів, тривалість робочого дня – 8 год., рівень виконання норм – 120%.
Визначити: чисельність робітників-складальників цеху. 14
Задача 20.2
Визначити зростання годинного, денного та річного виробітку робітників, а також річного виробітку працівників:
Показники Базисний період Звітний період
1. Обсяг випуску продукції V, тис. грн. 1225 1293
2. Чисельність працюючих Чпр, чол. 1150 1203
3.Чисельність робітників Чр, чол. 955 960
4. Відпрацьовано всіма робітниками Тд, тис. люд.-днів 28,65 29,03
5. Відпрацьовано всіма робітниками Тг, тис. люд.-год. 229,26 228,32
15
Задача 20.3
Робітник VI розряду (годинна тарифна ставка 14,39 грн.) за місяць виготовив 240 виробів. Норма часу на один виріб складає 50 хв. За виконання норми виробітку встановлюється премія в розмірі 10 % від відрядного заробітку, а за кожен відсоток перевиконання – 1,3 % від відрядного заробітку. Відпрацьовано 22 робочих дня при 8-годинній тривалості зміни.
Визначити:
– відрядну розцінку;
– місячну заробітну плату робітника при відрядно-преміальній системі оплати праці. 17
ІІІ. Розрахункова частина
Індивідуальна фотографія робочого часу за варіантом 20 19
Список використаної літератури 24
Скачать контрольную...


Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини в. 22

Зміст


1. Сутність, причини та соціально-економічні наслідки безробіття. Сутність закону Оукена……………………………………………………………………..3
2. Організаційно-технічні фактори трансформації соціально-трудових відносин………………………………………………………………..…………..7
Задача 22.1……………………………………………………….……………….12
У цеху виготовлено 52 тис. т одного продукту і 14,5 тис. т іншого продукту. Загальна чисельність основних робітників 113 чол., з них виробництвом першого продукту зайнято 71 чол., другого – 42 чол. Фонд відпрацьованого часу основними робітниками склав 195,3 тис. год.
Визначити трудомісткість виробництва 1 т кожного продукту.
Задача 22.2………………………………………………………………………..13
На підприємстві годинний виробіток за рік змінився з 7,51 до 7,38 грн.
Визначити зміну денного і річного виробітку при наступних умовах:
а) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,8 до 7,6 год., а число відпрацьованих днів у році – з 246 до 242;
б) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,6 до 7,8 год., а число відпрацьованих днів у році – з 242 до 246;
в) середня тривалість робочого дня змінилася з 7,8 до 7,6 год., а число відпрацьованих днів у році – з 242 до 246;
Проаналізувати отримані результати.
Задача 22.3………………………………………………………………..………15
Визначити місячну заробітну плату робітника VІ розряду (годинна тарифна ставка 16,84 грн.) при відрядно-преміальній системі оплати праці, якщо норма часу на один виріб складає 25 хв., за місяць виготовлено 460 виробів. За виконання норми виробітку встановлюється премія в розмірі 15 % від відрядного заробітку, а за кожен відсоток перевиконання – 1,5 % від відрядного заробітку. Відпрацьовано 22 робочих дня при 8-годинній тривалості зміни.
Індивідуальна фотографія робочого часу за варіантом № 22………………...17
Список використаної літератури………………………………………………..24
Скачать контрольную...


Економiка працi i соцiально-трудовi вiдносини в. 96 (задачі)

Задача 21


Технологічним процесом ділянки передбачено виготовити на верстаті № 1 – 300 шт. деталей, на верстаті № 2 – 600 шт. на верстаті № 3 – 150 таких самих деталей. Трудомісткість виготовлення деталей на першому верстаті – 0,12 люд.-год., на другому – 0,15 люд.-год., на третьому – 0,22 люд.-год. на одну деталь.
Визначити середню трудомісткість виготовлення деталі на ділянці.
Задача 45
У прокатному цеху зроблено за рік 14395 тис. т. прокату при плані 13900 тис. т. Визначити, як змінилася продуктивність праці в кожному з наступних випадків:
1) чисельність працівників не змінилася;
2) чисельність працівників збільшилась на 3,4 %;
3) чисельність працівників скоротилась з 663 до 649 чоловік.
Задача 69
Загальна ремонтна складність устаткування в цеху складає 4500 одиниць. Норма обслуговування встановлена на рівні 130 одиниць ремонтної складності на одного слюсаря в зміну; плановий номінальний і ефективний фонди робочого часу дорівнюють відповідно 269 і 243 днів.
Визначити облікову та явочну чисельність слюсарів-ремонтників при двозмінній роботі.
Завдання 91
Індивідуальна фотографія робочого часу
Норматив витрат робочого часу на обслуговування робочого місця – 5%.
Норматив витрат робочого часу на відпочинок і особисті потреби – 6%.
Норматив підготовчо-заключного часу – 4 %.
Норматив оперативного часу – 85 %.
Лист спостереження індивідуальної фотографії робочого часу
Спостереження Поточний час
(год., хв.)
Початок спостереження 8.00
1. Очікує майстра 8.04
2. Отримує завдання на зміну 8.10
3. Особиста розмова 8.15
4. Налагодження устаткування робітником 8.20
5. Підготовка робочого місця до праці 8.25
6. Працює 9.40
7. Очікує слюсаря-ремонтника 9.55
8. Ремонт устаткування 10.30
9. Працює 11.50
10. Відпочиває 11.55
11. Передчасне залишення робочого місця 12.00
12. Обідня перерва 12.40
13. Запізнення на робоче місце 12.43
14. Працює 14.10
15. Відсутній на робочому місці з особистих потреб 14.18
16. Працює 15.20
17. Відпочиває 15.25
18. Працює 16.20
19. Прибирання робочого місця 16.25
20. Здача майстру готових виробів 16.35
21. Передчасний відхід додому 16.40
Кінець спостереження 16.40
Скачать контрольную...