eg.
Дисциплины:
-Анатомія, фізіологія
-Аудит
-Адвокатура, юриспруденція
-Банківські операції
-Банкрутство, антикризове управління
-Безпека життєдіяльності, охорона праці
-Бюджетна система
-Готельний і ресторанний бізнес
-Гроші та кредит
-Державне регулювання
-Ділова українська мова
-Діловодство, документознавство, риторика
-Екологія
-Економіка підприємства, логістика, контролінг
-Економіка праці, статистика
-Економіка, економічний аналіз
-Економічна теорія
-Етикет, етика, естетика
-Зовнішньо- економічна діяльність
-Iнвестування
-Iнформаційні системи і технології
-Iнше
-Iсторія економічних вчень
-Iсторія України
-Культурологія, релігія
-Макроекономіка
-Маркетинг, реклама, мерчандайзинг
-Менеджмент, управління персоналом, конфліктологія
-Міжнародна економіка
-Міжнародні відносини
-Мікроекономіка
-Облік, звітність, податки
-Політекономія
-Політологія
-Право
-Психологія, педагогіка
-Розміщення продуктивних сил
-Соціологія
-Стандартизація, сертифікація, якість
-Статистика
-Страхування
-Теорія ймовірності
-Технологія обладнання
-Товарознавство, комерція
-Туризм, рекреація
-Фізична культура, спорт, валеологія, реабілітація
-Філософія
-Фінанси
-Фінанси підприємств
-Ціноутворення
Привет
Пользователь:

Пароль:


Запомнить

[ ]
Навигация
Банкрутство, антикризове управління
Визначення масштабів кризового фінансового стану підприємства. Загроза виникнення кризових явищ.
Зміст


Вступ............. 3
29. Визначення масштабів кризового фінансового стану підприємства............... 5
49. Загроза виникнення кризових явищ................... 9
54. Загальні принципи управління в кризових ситуаціях................... 18
Висновки.............. 23
Список використаної літератури...............24


Скачать контрольную...


Контроль за виконанням планів досудової санації. Приховане, фіктивне та умисне банкрутство
Зміст


1. Контроль за виконанням планів досудової санації 3
2. Приховане, фіктивне та умисне банкрутство 10
3. Вправа № 9 13
4. Задача № 24 14
5. Задача № 31 16
Список використаних джерел 23

Скачать контрольную...


Менеджмент фінансової санації підприємств. Внутрішні джерела фінансової санації
Зміст


1. Менеджмент фінансової санації підприємств 3
2. Внутрішні джерела фінансової санації 5
3. Вправа № 5 12
4. Задача № 20 13
5. Задача № 31 17
Список використаних джерел 24

Скачать контрольную...


Особливості санації при провадженні справи про банкрутство. Компетенція зборів та комітету кредит
Зміст


1. Особливості санації при провадженні справи про банкрутство 3
2. Компетенція зборів та комітету кредиторів 6
3. Задача 11
Список використаної літератури 22

Скачать контрольную...


Оцінка кризисних факторів фінансового розвитку та прогнозування можливого банкрутства підприємств
Зміст


Вступ 3
1. Оцінка кризисних факторів фінансового розвитку та прогнозування можливого банкрутства підприємства 5
1.1 Експрес-діагностика банкрутства 5
2. Фундаментальна діагностика підприємства 9
3. Проведення комплексного фундаментального аналізу з використанням спеціальних методів оцінки впливу окремих факторів на кризовий фінансовий розвиток підприємства 12
3.1 SWOT-аналіз 12
3.2 Аналітична "Модель Альтмана" 13
4. Прогнозування здатності підприємства до нейтралізації загрози банкрутства за рахунок внутрішнього потенціалу 16
Висновок 17
Список використаної літератури 18

Скачать контрольную...


Прийняття рішення про проведення досудової санації. Порядок оголошення підприємства банкрутом
Зміст

1. Прийняття рішення про проведення досудової санації 3
2. Порядок оголошення підприємства банкрутом 10
3. Вправа № 6 13
4. Задача № 21 14
5. Задача № 31 16
Список використаних джерел 23

Скачать контрольную...


Процедури реорганізацій санація, зовнішнє управління
Зміст


Вступ..............3
1. Процедури реорганізацій: санація, зовнішнє управління майном боржника.........4
Практичне завдання...............20
Висновки
Список використаної літератури

Скачать контрольную...


Рівень виникнення кризових явищ. Форми санації, які мають на меті реструктуризацію підприємства.
Зміст


Вступ 3
4. Рівень виникнення кризових явищ 4
37. Форми санації, які мають на меті реструктуризацію підприємства 7
44. Циклічність кризових явищ: закономірність і повторюваність 13
Висновки 21
Список використаної літератури 22

Скачать контрольную...


Розробка плану санації. Методи прямого бюджетного фінансування санації підприємства
Зміст


1. Розробка плану санації 3
2. Методи прямого бюджетного фінансування санації підприємства 10
3. Вправа № 1 13
4. Задача № 16 14
5. Задача № 31 16
Список використаних джерел 23

Скачать контрольную...


Роль держави в регулюванні кризових ситуації на макрорівні
Зміст


Вступ................3
1. Роль держави в регулюванні кризових ситуації на макрорівні...........5
Практичне завдання............14
Висновки
Список використаної літератури

Скачать контрольную...


Сутність реструктуризації підприємства. Методи оцінювання вартості майна
Зміст


1. Сутність реструктуризації підприємства 3
2. Методи оцінювання вартості майна 6
3. Задача 15
Список використаної літератури 22

Скачать контрольную...


Фінансова криза на підприємстві симптоми та фактори, що її спричиняють. Винесення ухвали про сан...
Зміст


1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють 3
2. Винесення ухвали про санацію боржника та призначення керуючого санацією 10
3. Вправа № 1 13
4. Задача № 16 14
5. Задача № 31 16
Список використаних джерел 23

Скачать контрольную...


Прийняття рішення про проведення досудової санації. Порядок оголошення підприємства банкрутом
Зміст


1. Прийняття рішення про проведення досудової санації...................3
2. Порядок оголошення підприємства банкрутом.................................6
3. Вправа № 6...........................................................................................16
4. Задача № 21..........................................................................................17
5. Задача № 31..........................................................................................19
Список використаних джерел..................................................................22

Скачать контрольную...


Розробка плану санації. Методи прямого бюджетного фінансування санації підприємства
Зміст


1. Розробка плану санації..............................................................................................3
2. Методи прямого бюджетного фінансування санації підприємства........................10
3. Вправа № 1...................................................................................................................15
4. Задача № 16.................................................................................................................16
5. Задача № 31.................................................................................................................18
Список використаних джерел.........................................................................................20

Скачать контрольную...


Стадии банкротства. Экономическая сущность санации
Содержание


1. Стадии банкротства...............................................3
2. Экономическая сущность санации......................15
3. Задача......................................................................19
Список использованной литературы........................22

Скачать контрольную...


Фінансова криза на підприємстві симптоми та фактори, що її спричиняють. Винесення ухвали про сан
Зміст


1. Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняют..........................3
2. Винесення ухвали про санацію боржника та призначення керуючого санацією....................8
3. Вправа № 1....................................................................................................................................15
4. Задача № 16...................................................................................................................................16
5. Задача № 31...................................................................................................................................18
Список використаних джерел...........................................................................................................20

Скачать контрольную...


Фінансовий механізм реструктуризації. Методи прогнозування ймовірності банкрутства підприємства
Зміст


1. Фінансовий механізм реструктуризації................................................................3
2. Методи прогнозування ймовірності банкрутства підприємства........................6
3. Задача......................................................................................................................12
Список використаної літератури...............................................................................19

Скачать контрольную...