eg.
Дисциплины:
-Анатомія, фізіологія
-Аудит
-Адвокатура, юриспруденція
-Банківські операції
-Банкрутство, антикризове управління
-Безпека життєдіяльності, охорона праці
-Бюджетна система
-Готельний і ресторанний бізнес
-Гроші та кредит
-Державне регулювання
-Ділова українська мова
-Діловодство, документознавство, риторика
-Екологія
-Економіка підприємства, логістика, контролінг
-Економіка праці, статистика
-Економіка, економічний аналіз
-Економічна теорія
-Етикет, етика, естетика
-Зовнішньо- економічна діяльність
-Iнвестування
-Iнформаційні системи і технології
-Iнше
-Iсторія економічних вчень
-Iсторія України
-Культурологія, релігія
-Макроекономіка
-Маркетинг, реклама, мерчандайзинг
-Менеджмент, управління персоналом, конфліктологія
-Міжнародна економіка
-Міжнародні відносини
-Мікроекономіка
-Облік, звітність, податки
-Політекономія
-Політологія
-Право
-Психологія, педагогіка
-Розміщення продуктивних сил
-Соціологія
-Стандартизація, сертифікація, якість
-Статистика
-Страхування
-Теорія ймовірності
-Технологія обладнання
-Товарознавство, комерція
-Туризм, рекреація
-Фізична культура, спорт, валеологія, реабілітація
-Філософія
-Фінанси
-Фінанси підприємств
-Ціноутворення
Привет
Пользователь:

Пароль:


Запомнить

[ ]
Навигация
Аудит, ревізія
Аудит повернення товарів у зовнішній діяльності

Зміст


Вступ........................................................................................................................................................................3
1. Основні засади аудиту обліку зовнішньоекономічних операцій на підприємствах торгівельного бізнесу......4
2. Аудит правильності відображення повернення товару в обліковій документації підприємств торгівельного бізнесу......................................................................................................................................................................8
3. Методика проведення аудит повернення товарів у зовнішньоекономічній діяльності...................................10
Висновок..................................................................................................................................................................12
Список викорисатної літератури................................................................................................................................13

Скачать контрольную...


Організаційні принципи проведення аудиту на торгівельному підприємстві. Основні принципи аудиту в...
Зміст


Вступ........................................................................................................................................3
1. Організаційні принципи проведення аудиту на торгівельному підприємстві..............4
2. Основні прнципи аудиту витрат, що формують
первісну вартість продукції..................................................................................................6
3. Методика аудиту визначення первісної вартості товарів...............................................9
Висновок...................................................................................................................................16
Список викорисатної літератури............................................................................................17

Скачать контрольную...


Організація і методика аудиту діяльності підприємств торгівлі. Документи які слід перевіряти ауди...
Зміст


Вступ..........................................................................................................................................................................3
1. Організація і методика аудиту діяльності підприємств торгівлі.....................................................................4
2. Документи які слід перевіряти аудитору задля виявлення помилок при реалізації товарів у кредит........7
3. Методика аудиту реалізації товарів у кредит..................................................................................................10
Висновок...................................................................................................................................................................12
Список викорисатної літератури............................................................................................................................13

Скачать контрольную...


Поняття суттєвості в аудиті. Безумовно позитивний аудиторський висновок
Зміст


Поняття суттєвості в аудиті...................................................3
Безумовно позитивний аудиторський висновок...................9
Список використаної літератури...........................................13

Скачать контрольную...


Поняття та види обов'язкового аудиту. Описати принципи професійної етики аудиторів...
Зміст


1. Поняття та види обов'язкового аудиту..................................3
2. Описати принципи професійної етики аудиторів.................6
3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті касових операцій, і типові помилки їх обліку............................................................................................10
Висновки.......................................................................................16
Список використаної літератури................................................17

Скачать контрольную...


Права та обов'язки аудитора. Описати методологічні принципи аудиту
Зміст


1. Права та обов'язки аудитора.......................................3
2. Описати методологічні принципи аудиту.....................7
3. Описати процедури, які необхідно виконати при аудиті валютних операцій, та типові помилки їх обліку...................................................................................12
Висновки..............................................................................19
Список використаної літератури.......................................20

Скачать контрольную...


Аудиторський ризик, його складові та порядок визначення. Дати коротку характеристику Міжнародній
Зміст


1. Аудиторський ризик, його складові та порядок визначення..........................3
2. Дати коротку характеристику Міжнародній федерації бухгалтерів..............8
3. Скласти програму аудиту праці та її оплати....................................................11
Висновки...................................................................................................................15
Список використаної літератури............................................................................18

Скачать контрольную...


Відповідальність аудиторів. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 220
Зміст


1. Відповідальність аудиторів................................................................................3
2. Опрацювати Міжнародний стандарт аудиту № 220 і представити
його структурно-логічну схему..............................................................................5
3. Підготувати і скласти лист-пропозицію, лист-зобов’язання і договір
на проведення аудиту..............................................................................................6
4. Складіть анкету на систему бухгалтерського обліку.....................................12
Список використаної літератури..........................................................................13

Скачать контрольную...


Дати поняття внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та внутрішнього аудиту...
Зміст


1. Дати поняття внутрішньогосподарського (управлінського) обліку
та внутрішнього аудиту..............................................................................................3
2. Особливості професії аудитора та його професійна компетентність...............11
3. Назвати питання, які є важливими при аудиті розрахунків
з Пенсійним фондом....................................................................................................16
Висновки.......................................................................................................................19
Список використаної літератури................................................................................21

Скачать контрольную...


Джерела отримання аудиторських доказів. Види аудиторських висновків
Зміст


45. Джерела отримання аудиторських доказів....................3
60. Види аудиторських висновків..........................................6
Список використаних джерел.................................................12

Скачать контрольную...


Зміст безумовно позитивного аудиторського висновку
Зміст


1. Зміст безумовно позитивного аудиторського висновку.......................... 3
2. Завдання..................................................................................................... 9
3. Завдання..................................................................................................... 10
4. Завдання..................................................................................................... 15
Список використаної літератури.................................................................... 16

Скачать контрольную...


Матеріальність (суттєвість) в аудиті
Зміст


1. Матеріальність (суттєвість) в аудиті......................................................... 3
2. Завдання..................................................................................................... 9
3. Завдання..................................................................................................... 10
4. Завдання..................................................................................................... 15
Список використаної літератури.................................................................... 22

Скачать контрольную...


Шляхи отримання аудиторських доказів
Зміст


1. Шляхи отримання аудиторських доказів................................................... 3
2. Завдання........................................................................................................ 6
3. Завдання........................................................................................................ 7
4. Завдання........................................................................................................ 13
Список використаної літератури.................................................................... 14

Скачать контрольную...