eg.
Дисциплины:
-Анатомія, фізіологія
-Аудит
-Адвокатура, юриспруденція
-Банківські операції
-Банкрутство, антикризове управління
-Безпека життєдіяльності, охорона праці
-Бюджетна система
-Готельний і ресторанний бізнес
-Гроші та кредит
-Державне регулювання
-Ділова українська мова
-Діловодство, документознавство, риторика
-Екологія
-Економіка підприємства, логістика, контролінг
-Економіка праці, статистика
-Економіка, економічний аналіз
-Економічна теорія
-Етикет, етика, естетика
-Зовнішньо- економічна діяльність
-Iнвестування
-Iнформаційні системи і технології
-Iнше
-Iсторія економічних вчень
-Iсторія України
-Культурологія, релігія
-Макроекономіка
-Маркетинг, реклама, мерчандайзинг
-Менеджмент, управління персоналом, конфліктологія
-Міжнародна економіка
-Міжнародні відносини
-Мікроекономіка
-Облік, звітність, податки
-Політекономія
-Політологія
-Право
-Психологія, педагогіка
-Розміщення продуктивних сил
-Соціологія
-Стандартизація, сертифікація, якість
-Статистика
-Страхування
-Теорія ймовірності
-Технологія обладнання
-Товарознавство, комерція
-Туризм, рекреація
-Фізична культура, спорт, валеологія, реабілітація
-Філософія
-Фінанси
-Фінанси підприємств
-Ціноутворення
Привет
Пользователь:

Пароль:


Запомнить

[ ]
Навигация
Маркетинг, реклама, мерчандайзинг
анализ рынка подсолнечного масла - курсовая
СОДЕРЖАНИЕ


ВВЕДЕНИЕ 4
1. РЫНОК: УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ВИДЫ, ФУНКЦИИ И ФОРМЫ РЫНОЧНЫХ СТРУКТУР 6
1.1 Условия возникновения рынка 6
1.2 Виды и функции рынков 7
1.2.1 Ценообразующая функция 8
1.2.2 Информационная функция 9
1.2.3 Регулирующая функция 9
1.2.4 Посредническая и санирующая функции 10
1.3 Условия и виды конкуренции (формы рыночных структур) 11
1.4 Несовершенства рынка 15
2. АНАЛИЗ РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В УКРАИНЕ 19
2.1 Характеристика масложировой отрасли Украины 19
2.2 Структура производства фасованого подсолнечного масла в 2005-2006 гг. 20
2.3 Экономическая политика масложировых предприятий 23
2.4 Ценовая ситуация на рынке подсолнечного масла в Украине в 2005-2006 годах 25
2.5 Особенности государственного регулирвоания рынка подсолнечного масла 28
3. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА В УКРАИНЕ 33
ВЫВОДЫ 40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 42
ПРИЛОЖЕНИЕ 44

Скачать курсовую...


анализ факторов среды международного маркетинга
Содержание


Введение...................... 3
1. Характеристика среды международного маркетинга............. 4
2. Методы маркетингового анализа среды международных рынков........... 9
2.1 Анализ среды международных рынков с помощью кластер-анализа.... 10
2.2 Дискриминантный анализ среды международных рынков............ 12
2.3 Критериальный анализ среды международных рынков............. 14
2.4 Анализ среды международных рынков развивающихся стран........... 15
3. Проблема глобализации маркетинга и психографические
исследования среды международных рынков.................... 17
3.1 Проблема глобализации маркетинга................. 17
3.2 Психографические исследования среды международных рынков....... 22
Выводы.............. 28
Список использованной литературы............ 29

Скачать контрольную...


В чем состоит сущность, цели и задания рекламного менеджмента...
Содержание


1. В чем состоит сущность, цели и задания рекламного менеджмента 3
2. Обоснуйте, как классифицируется реклама по характеру эмоционального влияния? 5
3. Обоснуйте, как определяется эффективность использования средств массовой информации? 7
4. Разработайте комплекс средств для тестирования эффективности рекламы моющих средств. 12
Список использованной литературы 17

Скачать контрольную...


Взаимосвязь направленности маркетинга с видами спроса. Ситуационный анализ и специфика его провед...
Содержание


5. Взаимосвязь направленности маркетинга с видами спроса 3
25. Ситуационный анализ и специфика его проведения 7
45. Коммуникационный комплекс и его инструменты 13
Список использованной литературы 23

Скачать контрольную...


Виды технологичного планирования торгового зала. Система управления клиентом при помощи действий
Содержание


1. Виды технологичного планирования торгового зала: их преимущества и недостатки 3
2. Система управления клиентом при помощи действий на его инстинкты 14
3. Практическое задание 22
Список использованной литературы 25

Скачать контрольную...


Виникнення, сутність і зміст STP - маркетингу...
Зміст


1. Виникнення, сутність і зміст STP - маркетингу
2. Розкрийте зміст стратегій, які можуть використовувати компанії – лідери галузі
3. Практичне завдання
4. Ситуація для аналізу
Список використаної літератури

Скачать контрольную...


Влияние информационных систем на выполнение функций участниками канала...
Содержание


1. Влияние информационных систем на выполнение функций участниками канала 3
2. Льюис Штерн. Маркетинговые каналы, с. 486 вопрос 2. 7
3. Системы лицензионных франчайзи 12
4. Льюис Штерн. Маркетинговые каналы, с. 305 вопрос 9. 18
Список использованной литературы 20

Скачать контрольную...


Влияние информационных систем на предоставление услуг...
Содержание


1. Влияние информационных систем на предоставление услуг 3
2. Льюис Штерн. Маркетинговые каналы, с. 486 вопрос 3. Что означает концепция электронного маркетингового канала? В чем отличие этого канала от стандартного канала маркетинга? 9
3. Стратегические аспекты международной розничной торговли на примере Западной Европы 14
4. Льюис Штерн. Маркетинговые каналы, с. 120 вопрос 9. По мере того как среда розничной торговли становится все более бурной, какие области принятия решения становятся важнее и представляют большую сложность для розничных торговцев: выбор товаров или управление товарными запасами? Приведите как минимум 3 доказательства в поддержку Вашего утверждения. 22
Список использованной литературы 27

Скачать контрольную...


влияние маркетинговой системы на деятельность фирмы
Содержание

Введение…………………3
1. Место и роль маркетинга в системе управления фирмой…………5
2. Влияние маркетинговой системы на формирование оптимальной структуры управления фирмой…………………………11
3. Влияние службы маркетинга на деятельность фирмы
в современных рыночных условиях……………………16
Вывод………………24
Список использованной литературы……………25

Скачать контрольную...


Збутова політика. Ринок мобільного зв’язку
Зміст


1. Збутова політика 3
2. Ринок мобільного зв’язку 11
Список використаної літератури 15

Скачать контрольную...


значення маркетингової інформації
Зміст


Вступ………………3
1. Поняття системи маркетингової інформації……4
2. Значення та види маркетингової інформації в маркетинговій діяльності……7
3. Маркетингове середовище і інформація…………10
3.1. Мікросередовище………………………10
3.2. Макросередовище…………………13
4. Вторинна і первинна маркетингова інформація, її переваги і недоліки……16
Висновок…………………………………20
Список використаної літератури……………….21

Скачать контрольную...


информационные системы маркетинга
Содержание


Введение 3
1. Маркетинговые информационные системы 4
2. Концепция информационных маркетинговых систем 7
2.1. Система внутренней отчетности 9
2.2. Система сбора внешней маркетинговой информации 9
3. Система анализа маркетинговой информации 11
3.1. Анализ вторичной информации 12
3.2. Сбор и анализ первичных данных 14
Вывод 17
Список использованной литературы 18

Скачать контрольную...


Как определить влияние рекламного обращения на целевую аудиторию...
Содержание

1. Как определить влияние рекламного обращения на целевую аудиторию?...3
2. Определите психологические основы процесса восприятия рекламного обращения?......13
3. Обоснуйте, как определяется эффективность использования средств массовой информации?........19
4. Обоснуйте технические факторы, которые определяют выбор шрифтов при создании макета рекламы соков………………21
Список использованной литературы……………25

Скачать контрольную...


Какие функции отведены рекламным подразделениям рекламодателей...
Содержание


1. Какие функции отведены рекламным подразделениям рекламодателей? Какие обязанности? Какие права они имеют? 3
2. Обоснуйте, как классифицируется реклама по форме использования рекламных носителей? 6
3. Определите, в чем состоит, прогнозирование и контролирование проведение рекламной кампании? 9
4. Определите перечень ключевых вопросов, которые помогут творческой группе создать рекламную концепцию производителя мини-мельниц? 16
Список использованной литературы 18

Скачать контрольную...